Tạo mẫu đơn, đăng ký trực tuyến

http://www.jotform.com Với trang Wen này, Bạn có thể tự tạo mẫu đơn với rất nhiều chứcnăng sửa, thay đổi trực tuyến, tất cả các dạng khuôn mẫu, hỗ trợ tiếng Việt http://www.jotform.com

Với ứng dụng AJAX, bạn tự tạp mẫu đơn bằng các cách gắp đặt, sửa, xoá....trực tuyến.
Khi làm xong bạn muốn lưu trữ và tạo nhiều Form khác nhau thì đăng ký, néu không chỉ cần kích váo hình Form bên trái (Form Source Code) sẽ có toàn bộ Code .

bạn có thể Copy vào trang HTML của mình sẽ có một Fom rất nhanh, tiện.

Các trang sau có thể xem mẫu:
Smileycat.com


NKT.
3.2007

Đăng nhập

Màu thời gian

Không có ảnh

Ai đang xem

Đang có 69 khách và không thành viên đang online